رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی: اگر بلیت هواپیما گران نشود،اتوبوس سوار،‌هواپیما سوار می‌شود

جمعه ۱۴۰۲/۰۳/۱۹