ارزیابی فرزین ندیمی، از انتشار تصاویر ماهواره‌ای ازحمله به تاسیسات نظامی به اصفهان

جمعه ۱۴۰۱/۱۱/۱۴