طرح اسرائیل برای تخلیه غیرنظامیان رفح

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۷