هشدار آنتونی بلینکن به اسرائیل، برای محافظت از جان غیرنظامیان در جنگ

جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۷