فرانسه، استرالیا را به تضعیف روابط خود با ناتو متهم کرد

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۰