رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار درباره سخنرانی علی خامنه‌ای در مجمع مداحان می‌گوید