شهرام ناظری، خواننده سرشناس: مردم تنگنا قرار گرفته‌اندو اعتراضات را حق مردم می‌دانم