نیروهای امنیتی وابسته به سپاه در مناطقی از سنندج پست‌های بازرسی ایجاد کردند

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۱