سرهنگ بازنشسته سپاه می‌گوید یک مقام ارشد گشت ارشاد او را به قتل و تجاوز جنسی تهدید کرد

در یک فایل صوتی منتشر شده از زبان یک سرهنگ بازنشسته سپاه، او می‌گوید از سوی یک مقام ارشد گشت ارشاد به قتل و تجاوز جنسی تهدید شده است بررسی بیشتر با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۶