تبعات خروج آمریکا از افغانستان و سقوط دولت کابل ازسوی گروه طالبان برای این کشور و جهان

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۸