حکم دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف حمله نظامی اسرائیل به رفح

دیوان بین‌المللی دادگستری حکم داد اسرائیل حمله نظامی به رفح را متوقف کند بررسی واکنش‌ها به این حکم در اسرائیل و ترکیه با اشکان صفایی و فرزیا ثابتی، خبرنگاران ایران اینترنشنال

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵