ورود ناو‌گروه آیزنهاور به خلیج‌فارس

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶