اصلاح‌طلبان در دیدار با مقام‌های حکومت برای پایان خیزش انقلابی مردم راهکار دادند