چشم‌انداز: چرا ما ایرانی‌ها دور خودمان می‌چرخیم؟ حکومت ایدئولوژیک با ما چه کرده؟

چرا ملت ایران ۱۲۰ سال بعد از آغاز جنبش مشروطه هنوز همان‌جایی است که بود؟ ۴۵ سال تحقیر ‌ و استبداد ایدئولوژیک مذهبی چه بلایی سر ما ایرانیان آورده؟ چرا نمی‌توانیم متحد شویم؟! چشم‌انداز با مهدی مهدوی آزاد میهمانان: عرفان ثابتی، حسین قاضیان، الی خرسندفر

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۳