اتحادیه اروپا ممنوعیت فروش برخی قطعات به شماری از کشورهای ثالث را بررسی می‌کند

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۰۷