نیویورک تایمز: اسرائیل از یک سال پیش از طرح حمله حماس مطلع بوده است

شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱