دومین روز اعتصاب کارگران ذوب‌آهن اصفهان

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲