ادامه پروژه امنیتی‌سازی دانشگاه‌ها با ایجاد گیت‌ها و سامانه‌های تشخیص چهره دانشجویان

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۰۷