بررسی برآیند نشست صلح اوکراین

بررسی برآیند نشست صلح اوکراین در سوئیس، در گفت‌وگو با مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده هنر، علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری میزوری

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۸