فردین جعفری، جوان ۲۸ ساله از ناحیه سر قسمت گیجگاهی مورد اصابت گلوله قرار گرفت

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۵