پایان نشست کمک‌های بشردوستانه به غزه در پاریس

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸