احتمال نفوذ حماس در ارتش اسرائیل پیش از حمله هفت اکتبر

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۲