بازتاب استعفای رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل در محافل سیاسی و نظامی این کشور

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۳