ارتش اسرائیل از کشف سلاح و تجهیزات نظامی حماس در بیمارستان شفا خبر داد

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۴