با تشدید درگیری‌ها میان اسراییل و حزب‌الله، چقدر جنگ امکان‌پذیر است؟

با تشدید درگیری‌ها میان اسراییل و حزب‌الله، چقدر جنگ میان این کشور و لبنان امکان‌پذیر است؟ بررسی این موضوع در گفت‌‌وگو با بن سبطی، پژوهشگر ایران و اسراییل و شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴