نگرانی برای وضعیت غیرنظامیان در نوار غزه و نبود سوخت برای تامین مایحتاج اولیه

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۷