حمله سپاه پاسداران به سنندج به دستور روح الله خمینی؛ ۴۲ سال پیش در چنین روزی