پنتاگون از حمله پهپادی به یک ناو جنگی آمریکایی و تعدادی کشتی تجاری در دریای سرخ خبر داد

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲