افزایش فقر در ایران؛ ۳۷ درصد ایرانیان در فقر مطلق زندگی می‌کنند

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۱۳