نیکی هیلی در انتخابات مقدماتی در واشینگتن ترامپ را شکست داد

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۴