ادامه مخالفت‌ها با شرکت در انتخابات

مخالفت زندانیان سیاسی و خانواده‌های جان‌باختگان و آسیب دیدگانه اعتراض‌ها با شرکت در انتخابات، همچنان ادامه دارد. مرتضی کاظمیان، ایران اینترنشنال از محور مشترک این مخالفت‌ها می‌گوید

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴