هفته دوم و پایانی نشست اقلیمی در دبی

جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۷