جزییات سفر وزیر خارجه بریتانیا به اسرائیل و کرانه باختری

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۰