ادعاهای دولت بایدن درباره خروج ارتش آمریکا از افغانستان

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۱۰