۳۸ کارگر اعتصاب کننده شرکت نفت و گار بانکول ایوان‌غرب ایلام اخراج شدند

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۱