نفر اول انتخابات در تهران با آرای کمتر از ۸ درصد به مجلس راه‌ یافت

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۴