انتخابات خامنه‌ای برای جانشینی رئیسی

ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی: «ادعای بهبود تدریجی امور، بدون تغییر نظام حاکم، ادعای رسوایی است.» گفت‌وگو با مرتضی کاظمیان، ایران‌اینترنشنال

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶