ورود ارتش اسرائیل به بیمارستان شفای غزه

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۴