مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار از شباهت‌های اعتراضات اصفهان و آبان ۹۸ می‌گوید