روزنامه‌های ایران از بازار کساد شب عید و کاهش شدید قدرت خرید مردم خبر دادند