صف‌های طولانی مقابل نانوایی‌های سنتی؛ فروش نان فانتزی ۷۰ درصد کاهش داشته است