یورش معترضان به پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۴