شهروندان ایالت‌های مختلف آمریکا روز سه‌شنبه برای انتخاب مقام‌های محلی رای دادند

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۷