گستردگی و فراگیر بودن گروه‌ها و تشکل‌های خواهان تحریم انتخابات، نشان دهنده چیست؟

پنح تشکل دانشجویی در بیانیه‌ای خطاب به جامعه دانشگاهی، خواستار تحریم انتخابات ریاست جمهوری شدند.احمدرضا حایری، زندانی سیاسی هم در نامه‌ای از زندان قزلحصار گفت: رای دادن در این انتخابات، به معنای مشروعیت دادن به غاصبان آزادی مردم ایران است گفت‌وگو با ایمان آقایاری، فعال سیاسی

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴