واد همدانی، ایران اینترنشنال از آخرین نتایج انتخابات در پاکستان می‌گوید

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۰