منظور خامنه‌ای از خواص چه کسانی هستند؟

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶