واکنش رییسی به شعار رضا شاه روحت شاد و حمایت معترضان از دوران پهلوی در اعتراضات اخیر: گفت‌وگو با فواد پاشایی