سخنرانی جان کری در نشست تغییرات اقلیمی در دوبی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵