محسن سازگارا:۵۲ میلیون ازجمعیت کشور یا در زمان انقلاب کودک بودند ویا بعدا به دنیا آمدند،پس مردم دیگری هم هستند