تکذیب وجود هرگونه سلاح ایرانی در فرودگاه بیروت

علی حمیه، وزیر حمل و نقل لبنان، وجود هرگونه سلاح ایرانی در فرودگاه بین‌المللی بیروت را به شدت تکذیب کرد. روزنامه تلگراف در گزارشی از انبار کردن انواع موشک و تسلیحات دیگر در فرودگاه بیروت از سوی حزب الله لبنان خبر داده بود. گزارش می فرحات، ایران اینترنشنال

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴